Potápění Chorvatsko - vraky

 

Lina vrak

Hloubka 25 - 50 mOWD.png

Vrak italského nákladního parníku "Lina" dlouhý 70m se nachází u severozápadního pobřeží ostrova Cres, u mysu Cres. Parník ztroskotal 14. ledna 1914, když při plavbě kanálem ztratila posádka kvůli husté mlze orientaci a vzápětí je bouře zahnala na pobřeží, kde loď narazila. Parník vozil téměř čtvrt století zboží z jižní Itálie do Anglie a zpět pak uhlí z Cardiffu.
Vrak leží v hloubce 25 až 50 metrů na písčitém dně. Při potápění si lze ihned všimnout dvou velkých kotev na přídi. Paluba je hodně ztrouchnivělá, takže je možné vplout do podpalubí a shlédnout vnitřek lodi. linaZ kapitánského můstku nezbylo téměř nic, protože bočnice byly dřevěné. Kovová část nástavby za můstkem se však dobře uchovala a je možné tudy vniknout do strojovny. Ovšem pozor - kvůli strmému sklonu je zde hloubka kolem 40 metrů, což je hranice sportovního potápění. Dále na záď je skladiště a stěžeň, na kterém visí zbytky rybářských sítí. Při potápění stále dál podél paluby se dostáváme až k samotné zádi, kde je hloubka již kolem 50 metrů. U dna zátoky těsně pod vodní hladinou je vstup do zajímavé malé podmořské jeskyně s hejny ryb.

Sigrid vrak

Hloubka 19 - 38 mOWD.png
Safari

sigrid_skica.jpgKyperská nákladní loď vyrobená roku 1952, dlouhá 72 metrů, se potopila u rijeckého přístavu 15. ledna 1977. Vrak lodi je specifický tím, že kvůli vyzvednutí nákladu mu byla uřezána a vyzvednuta příď. Vrak je velice zachovalý a uspokojí jak začátečníky tak pokročilé potápěče, kteří si mohou bez problému proplavat vnitřní prostory a nahlédnout například do kuchyně.

El Hawi Star vrak

Hloubka 26 - 38 mOWD.png
Safari

elhawistarsistershipvo2 Saudskoarabská 106 metrů dlouhá nákladní loď El Hawi se potopila v roce 1982, když vyjížděla z rijeckého přístavu. Vezla náklad mahagonu a dlažby. Mahagonové dřevo pak po jejím potopení pokryl celý záliv.

Na vraku jsou nejčastějším cílem ponoru úctyhodný lodní šroub a obrovská kotva. V kapitánském můstku si můžete prohlédnout kapitánské kormidlo a kompas.

K ponoru je potřebná koncese - máme

Peltastis vrak

Hloubka 8 - 30 mOWD.png
Safari

peltastisVrak řecké motorové lodi "Peltastis" (původně německá loď "Alsterpark"), která se 8. ledna 1968 potopila při sněhové vichřici nárazem na podmořské útesy severozápadně od obce Šilo na ostrově Krk (u Soline). Z dvanácti členů posádky byli čtyři zachráněni. Během následujících dnů byla těla posádky nalezena a kapitán prohlášen za nezvěstného. Několik měsíců později bylo potápěči nalezeno a vyzvednuto jeho tělo z kapitánského můstku potopené lodi. Vrak je otočen přídí kolmo k pobřeží. peltastisVrchol přídi leží v hloubce 15 metrů, zatímco nejhlubší část lodi, lodní šroub v hloubce 30 metrů. Od počátku byl často vykrádán potápěči, ale stále patří díky své zachovalosti, přístupnosti, bohatství fauny a nevelkou hloubkou k nejžádanějším potápěčským lokalitám na Jadranu. Loď je 60 metrů douhá a dominuje jí prostorný kapitánský můstek. do nějž se lze dostat širokými dveřmi z obou stran. Za můstkem se nachází komín a ventilační průduchy strojovny. Lodní stěžně jsou silně obrostlé usazeninami řas a škeblí. Kvůli proudění, které silně víří usazeniny, není často viditelnost na lodi zrovna ideální.

Remorkér vrak

Hloubka 39 - 43 mOWD.png
Safari

remorker Vrak chorvatského tažného remorkéru leží na kýlu na okraji zátoky Preluk v hloubce 39 - 43 metrů. Na délku měří 35 metrů. Viditelnost je proměnlivá.

Barbakonac

Max. hloubka 45 mOWD.png


BarbakonacNa výběžku pod vesnicí Ravni se nachází krásná stěna padající do hloubky 45 metrů. Je doslova provrtána tunelem, kterým se dá proplavat z jedné strany na druhou v hloubce kolem 30 metrů. Je tu ještě jeskyně v hloubce kolem 27 metrů. Po vyplavání z jeskyně leží po několika metrech vrak rybářské lodi.
Barbakonac

Baron Gautsch

Hloubka 27 - 40 mOWD.png
Safari

Baron GautschRakousko-uherský osobní parník postavený v roce 1908 se potopil v roce 1914 po najetí na minu. Přepravoval rodiny rakouskouherských důstojníků na trasne Boka Kotorská - Mali Lošinj - Terst. V rámci zrychlení celé plavby se kapitán pokusil projet minovým polem, jelikož se to nedávno předtím povedlo jiné dopravní lodi. Mina loď zasáhla na levoboku a parník se během několika minut potopil. Během katastrofy zahynula více než polovina pasažérů, převážně žen a dětí.

Vraky pro technické potápění:


Vis vrak

Hloubka 45 - 60 mOWD.png
Technický vrak

VisVrak jugoslávského nákladního parníku "Vis" dlouhý 79 m, který najel na minu v těsné blízkosti východního pobřeží Istrie u mysu Mašnjak, když 13. února 1946 plul z Rijeky do Raši. Celou válku prodělal jako válečná loď, brázdil světová moře, aby nakonec ztroskotal v blízkosti svého mateřského přístavu. Třebaže loď po výbuchu miny v pár minutách zmizela pod hladinou, většina posádky se zachránila. Vrak je dnes od pobřeží vzdálen pouhých 400 metrů.
Po ponoření se v hloubce nejprve objeví nejvyšší část lodi - komín obalen velkým množstvím rybářských sítí. Nástavba lodi je velice zachovalá, s výjimkou dřevěných palub, které shnily, takže se bez zvláštních problémů lze dostat i do vnitřku lodi. Všechny vnější části lodi silně obrostly různými mořskými rostlinami, které znemožňují jejich identifikaci. Velká hejna ryb spolu s kapitálními úhoři jsou tu nyní běžnými obyvateli především uvnitř lodi.

Kalliope vrak

Hloubka 43 - 62 mOWD.png
Technický vrak

kalliope Kalliopé spadala do kategorie nákladních lodí třídy Liberty. Byla postavena za necelý měsíc v květnu roku 1943 v North Karolina SB Co. ve Wilmingtonu N.C. Ve vlastnictví newyorské společnosti Black Diamond SS Corporation plula pro potřeby americké armády. Sloužila převážně jako transportní loď. Po válce byla nabídnuta k dalšímu prodeji. Už v roce 1946 ji koupila řecká společnost Panagos D. Patera z ostrova Chiosa a dala jí jméno z řecké mytologie – KALLIOPÉ, Kalliopé podle dcery nejvyššího boha Dia. Kalliopé však brázdila světová moře jen o málo více než rok. t2KalliopeObchodní cesty ji zavedly i na Jadran. Plula prázdná z Charlestonu do Rijeky a nakrátko se zastavila v Anconě. 19. prosince 1947 vyplula ve večerních hodinách z Ankony na sever, aby 20. prosince za svítání dorazila do Kvarneru. Jelikož bylo dobré počasí a moře bylo klidné, kapitán Mihali Mantszavrinos nesledoval navigační mapu, podle které plul do Rijeky. Spoléhal se na své znalosti a námořní zkušenosti. To však byla osudná chyba, neboť Kvarner dosud nebyl vyčištěn od námořních min a mnohá místa byla stále zaminována. Všechny lodě plující touto oblastí musely přesně dodržovat bezpečnou plavební trasu. Kolem sedmé hodiny se Kalliopé blížila k Velkým vratům v Kvarneru. Držíce kurz směrem přístav v Rijece se loď přiblížila k ostrovu Cres více, než bylo v rámci bezpečnosti povoleno. Kalliopé byla skoro u výjezdu z kanálu, když v 7:40 narazila na minu. Loď se začala viditelně naklánět na stranu, takže kapitán nařídil spustit záchranné čluny, posádka se nalodila a odrazila od potápějící se lodě. Ve stejném okamžiku se odlomila zadní část lodi a rychle se potopila. Zbývající vetší část byla unášena proudem na jih. Štěstím v tomto námořním neštěstí byl malý počet obětí – zmizel „pouze“ jeden řecký námořník. Dohlednost většinou výborná a proudy střední.

Giuseppe Dormio vrak

Hloubka 56 - 62 mOWD.png
Technický vrak

t4 - giuseppe dormio Loď Giuseppe Dormio douhá 72 metrů byla postavena v roce 1904 v loděnicích Napier & Miller ve skotském Glasgow pod pořadovým číslem 133. Původní název lodi byl Italia a majitelem byla ruská společnost FC Zvorono. Loď však často měnila majitele a společně s majiteli měnila i názvy. Nakonec, v roce 1928, byla prodána italskému lodnímu magnátovi Giuseppe Dormio z Bari, který loď pojmenoval po sobě. Po kapitulaci Itálie roku 1943 se Dormio, stala součástí německé společnosti Deutsche Mittelmeer Rederei z Hamburku a začala být používána německou armádou. S délkou 72 metry, šířkou 12 metrů a mezinástavbovou palubou je Dormio zářným příkladem nákladní lodi své doby. Poslední plavbou lodi Giuseppe Dormio byla plavba z Puly do Rijeky. Potopila se 11. srpna 1944, kdy najela na podvodní minu při vjezdu do Velkých vrat v Kvarneru. Přestože se vrak lodi nalézá v místech frekventovaných lodních cest, zůstal dlouho neobjeven a nepoznán. První ponor proběhl počátkem června 2006. Dno bylo naměřeno ve dvaašedesáti metrech. Giusepe Drmio dnes odpočívá kýlem na dně přídí mířící na Rijeku. Hlavní paluba se nachází v hloubce 57 – 58 metrů. Při ponoru je nutné dávat pozor v přední části na velké rybářské sítě, které volně vlají ze stěžně a komínu. Viditelnost je zde kolem 10 - 15 metrů.

Stella Polare vrak

Hloubka 45 - 65 mOWD.png
Technický vrak

Stella Polare Italský torpédoborec s názvem "Stella Polare" ukořistili po italské kapitulaci Němci a označili ji jako TA 36. Postavena byla v rijecké loděnici a do služeb německé armády byla zařazena 15. ledna 1944. Sloužila jako doprovodné plavidlo nákladních lodí i minolovek podél pobřeží Jadranu. Torpédoborec najel 18. 3. 1944 po navigační chybě kapitána na minu blízko přístaviště Brestova (nyní přístav trajektů pro cesty na Cres) u východního pobřeží Istijského poloostrova, když se chystal ke kladení min. Najel přitom přímo do starého italského minového pole.
Vrak leží ve vzpřímené poloze v hloubce 45 až 65 metrů, tedy pod hranicí sportovního potápění. Přední část lodi leží 150 metrů od vraku, nicméně zbytek lodi je relativně nepoškozen. Zachován je mimo jiné komplet hloubkových bomb a řada děl. TA-36 se pokládá za válečný hrob. Je to současně jedna z nejzachovalejších válečných lodí v Jadranu a jako taková je chráněna. K ponoru je potřebná koncese - máme

Cesare Rossarol

Hloubka 44 - 55 mOWD.png
Technický vrak

rossarol 85 metrů dlouhá italská loď postavena roku 1913 v Benátkách poprvé vyplula 15.8.1914. Dne 16.11.1918 při plavbě z Puly do Rijeky, i přesto že kapitán sledoval mapu minových polích, o jednu z min zachytila bokem. Exploze roztrhla loď na dvě části. Díl přídě dlouhý kolem 50 metrů leží v hloubce 55 metrů otočen dnem vzhůru. Trhlinou v trupu lodi se vidí torpéda v nákladovém prostoru. Dobře zachovalá záď dlouhá kolem 30 metrů leží rovně na dně v menší hloubce.

Streitter vrak

Hloubka 58 - 63 mOWD.png
Technický vrak

streitterVrak torpédovky Rakousko - Uherského námořnictva Streitter byl potopen za 1. světové války. Je dlouhý 60m. Dnes odpočívá v hloubce 63 metrů na písčitém dně. Díky velké vzdálenosti od pobřeží se jemný sediment ze dna stále víří a je předpokládaná horší až dobrá dohlednost. Také malá výška celé lodi od dna nepřispívá lepší viditelnosti na palubě, která je od dna vzdálena pouhých 5 metrů.

Luana

Hloubka 38 - 48 mOWD.png
Safari

Obchodní loď dlouhá 70 metrů najela roku 1943 na minu. Příd je oddělena od zbytku lodi a leží několik metrů dál rovně na dně. Viditelnost je zde vetšinou dobrá, jsou zde slabé proudy a velké množství ryb. Je možnost vplavat i do vraku, což už vyžaduje tecnickou potápěčskou výbavu a zkušenosti.

Argo

Hloubka 38 - 48 mOWD.png
Safari

ArgoV roce 1948 plula Argo z Benátek do Rijeky s nákladem rajčat. Narazila ovšem na minu z druhé světové války, která doslova rozpárala nákladní loď na dvě části za kapitánským mostem. Oba kusy dnes leží ve vzpřímené poloze okolo 50 metrů od sebe a jsou jen lehce zabořeny do dna. Na vraku dodnes zůstaly obě kotvy.

Flamingo

Hloubka 42 - 45 mOWD.png
Safari

flamingo.jpg Italská torpédovka dlouhá 22 metrů se dvěma torpédy na přídi, které obsluhovalo 14 členů posádky. Byla vyrobena 29. 08. 1889 a potopena při naplutí na minu v 2,30 23. 08. 1914. Loď se po půl hodině potopila. Kapitán J.O. Krieg stihnul vyslat nouzové signály a spustit záchranný člun. Kvůli silnému větru a velkým vlnám se brzy i člun zničil a potopil. Posádka se tedy ocitla v rozbouřeném moři bojující o život. Další loď na pomoc přišla až po šesti hodinách a to mnohé stálo život. Z 18 členné posádky zachránila komandanta a 6 členů. Vrak leží v hloubce 45 metrů, příď je celá a stále je zde i jedno z torpéd, ale ze zádě zůstala pouze hnací osa s vrtulí.

Ponorka U-82

Hloubka 28 - 42 mOWD.png
Safari

U-82Tato německá ponorka se potopila ke konci druhé světové války nedaleko Puly. Jedná se o jednu ze sedmi ponorek, které němci úmyslně zničili před koncem války, aby nepadla do rukou nepřítele. Ponorka není vcelku. Zachovala se pouze záď, která je otevřená. Můžeme zde nalézt zbytky vojenského vybavení. Potápět se zde dá i za relativně nepříznivého počasí.

Kde nás najdete

LAMKRA DIVECENTER RABAC

Maslinica BB
Rabac
Chorvatsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: +385 996 555 455
Tel.: +420 608 871 838

Otevírací doba: 9.00 - 17.00 (každý den)
GPS: 45°04'48.45 N, 14°09'07.72 E

Vytisknout

 

Facebook